Artikler

Optimal Kompetanse og Karriere skriver artikler samt holder foredrag og seminar innen fagområdene kompetanse og karriere.

Artikler skrevet av Ingrid Hole:
Hva kvalifiserer til ledelse?
Hva betyr samspillet i grupper for organisasjonen?
Kompetanse
Hva er livslang læring?
Karriereløpet

Artikkelen Karriereløpet er gjengitt i avisen LEDELSE, nr 6, august 2000 og i Hamar Arbeiderblad, 13. juni 2000.

Kompetansen, den påvirker du og kompetansen er din.OPTIMAL KOMPETANSE OG KARRIERE

Kittel Nielsens vei 51, N-1163 Oslo
Tel: (+47) 22 29 29 32 - Fax: (+47) 22 29 86 54
E-post:ingrid.hole@optimalkompetanse.com

Copyright © 2003 Optimal kompetanse