Deltagere fra ulike yrkesgrupper har deltatt i seminarer,
veiledning i grupper og en til en veiledning.

Fra næringslivet:

Deltagere i seminar fra bedriftene nevnt nedenfor:
Advokatfirmaet Andersen & Bache Wiig
Europeiske
Gunnerius Shoppingssenter
Hjemmet Mortensen
Landsforeningen for bedre eldreomsorg
Norske Shell
Perry Salong
Senter for frivillihetstjenesten
Storebrand


Offentlig sektor:

Diakonhjemmets høgskole
Høgskolen i Oslo
Norges Landbrukshøgskole
Radiumshospitalet


Se hvilke yrkestyper jeg har veiledet her


Kompetansen, den påvirker du og kompetansen er din.OPTIMAL KOMPETANSE OG KARRIERE

Kittel Nielsens vei 51, N-1163 Oslo
Tel: (+47) 22 29 29 32 - Fax: (+47) 22 29 86 54
E-post:ingrid.hole@optimalkompetanse.com

Copyright © 2003 Optimal kompetanse