Klienter:
Veiledning ”en til en” og i grupper innen ulike yrkeskategorier nevnt nedenfor:

 • administrative ledere
 • administrative konsulenter
 • advokater
 • anleggsleder
 • apoteker
 • avdelingssykepleiere
 • biokjemikere
 • ergoterapeuter
 • farmasøyt
 • finansrådgivere
 • forsikringsrådgivere
 • frisører
 • fysioterapeuter
 • førskolepedagoger
 • geologer
 • IT-ingeniører
 • kompetanseleder
 • kontorsjef
 • leger
 • lærere
 • ortopedi ingeniør
 • personaldirektør
 • pedagogisk leder
 • professor/siv. akitekt
 • sivilingeniører
 • siviløkonom
 • spesialsykepleiere
 • teknikker
 • økonomimedarbeider

Kompetansen, den påvirker du og kompetansen er din.OPTIMAL KOMPETANSE OG KARRIERE

Kittel Nielsens vei 51, N-1163 Oslo
Tel: (+47) 22 29 29 32 - Fax: (+47) 22 29 86 54
E-post:ingrid.hole@optimalkompetanse.com

Copyright © 2003 Optimal kompetanse