Kontakt

OPTIMAL
KOMPETANSE OG KARRIERE

Kittel Nielsens vei 51
N-1163 Oslo
NORGE

Tel: (+47) 22 29 29 32
Fax: (+47) 22 29 86 54
E-post: ingrid.hole@optimalkompetanse.com
Web: www.optimalkompetanse.com

Kompetansen, den påvirker du og kompetansen er din.OPTIMAL KOMPETANSE OG KARRIERE

Kittel Nielsens vei 51, N-1163 Oslo
Tel: (+47) 22 29 29 32 - Fax: (+47) 22 29 86 54
E-post:ingrid.hole@optimalkompetanse.com

Copyright © 2003 Optimal kompetanse