Optimal Kompetanse og Karriere - din rådgiver enten du skal over i en ny stilling, øke din kompetanse eller ønsker å forandre din karriere.

Hva kvalifiserer til ledelse?
Hva betyr samhandling i grupper for organisasjonen?


Er du på rett vei i livet?

Samhandling krever et totalt engasjement av oss som individer, gjennom sansing – tolking og relasjoner. I samhandling er det viktig å legge til rette, reflektere og oppdage sammen. Det kan gis rådgivning og veiledning innen temaene:

Lederutvikling
   (les mer i artikkel: Hva kvalifiserer til ledelse)
Teambygging - gruppeprosesser og tverrfaglige team
   (les mer i artikkel: Hva betyr samhandling i grupper for organisasjonen?)
Endringer og omstillingsprosesser
   (les mer i artikkel: Kompetanse)
Kompetanse og karriereutvikling
   (les mer i artikkel: Karriereløpet).

Kompetansen, den påvirker du og kompetansen er din.OPTIMAL KOMPETANSE OG KARRIERE

Kittel Nielsens vei 51, N-1163 Oslo
Tel: (+47) 22 29 29 32 - Fax: (+47) 22 29 86 54
E-post:ingrid.hole@optimalkompetanse.com

Copyright © 2003 Optimal kompetanse